2 Percentá pre Kraso Klub Žilina
Aktuality
Vežká cena Žiliny, 38.ročník
skola lad     Škola korčužovania na žade
skola inline     Škola inline korčužovania
Sústredenia
Rozpis tréningov oddielu
Preteky, testy, propozície
Tréneri
Pretekári
Kontakt
Korčužovanie pre základné školy
Fotogaléria
Videogaléria
O nás
Odkazy
mesto1
mesto2
mshk

Kontakty


Športová 5, 010 01 Žilina
IČO: 00 693 090, DIČ: 2020672214
č.účtu: SK7409000000000076516345
krasozilina@gmail.com
skolakorculovania@gmail.com
www.krasoklubzilina.sk
www.youtube.com/user/krasozilina

Ing. Michaela Drdáková - predseda, tréner 0904 389 544  /- netelefonujte mi prosím ohžadom  verejného korčužovania na zimnom štadióneani  ohžadom brúsenia pre verejnos / 

MVDr.Katarína Habániková - podpredseda

Michaela Lalinská - člen Výkonného výboru 
Zimný štadión - tréningy na žadeTelocvičňa ZŠ Karpatská - ZUMBA a suché tréningyIhrisko - tréningy v inline korčužovaní